Foreningens vision er at være den betydende organisation for små og mellemstore offentligt godkendte revisorvirksomheder. Størrelse er ikke et mål i sig selv, men derimod et middel til at opnå legitimitet og styrke, så foreningen med fornøden vægt kan repræsentere de små og mellemstore revisorvirksomheder alle steder, hvor revisors vilkår drøftes. Derfor ønsker foreningen at repræsentere så mange revisorer og revisorvirksomheder som muligt. Mere konkret er målet, at foreningen i år 2015 repræsenterer:

  • 70 pct. af alle registrerede revisorer.
  • 60 pct. af alle offentligt godkendte revisorvirksomheder og 50 pct.
    af alle offentligt godkendte revisorer.
  • Samt at det samlede antal medlemmer i foreningen er 3.000.

Kontakt­informationer

T: +45 66 11 32 10

E: jl@jlarsenrevision.dk